15

Par
4
Index
7
Vit
385m
Gul
360m
Blå
325m
Röd
290m
Orange
235m

15

Par
4
Index
7
Vit
385m
Gul
360m
Blå
325m
Röd
290m
Orange
235m

Mitten av fairway

Ett längre par 4 med bunkrar på båda sidor av fairway. Andra halvan av hålet lutar svagt upp mot en green med höga ekar till höger och vänster med uthängande grenar. Utslaget bör ligga så nära mitten av fairway som möjligt för att garantera klar sikt till flaggan. Greenen skyddas av en bunker till höger om green.